KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายสำเริง ปานศรี
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2561
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2560
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2559
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2558
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2557
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่

     เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้หลากหลายสีสัน และดอกหน้าวัวกว่า 60 พันธุ์ ที่มีสีสันแปลงตา สวยงาม เช่น พันธุ์มิโดริ พันธุ์มินาคีไวท์ พันธุ์วิงโก้ เป็นต้น โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน เช่น การผลิตเห็ดถุง การผลิตเห็นฟางในตะกร้า การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ การปลูกปาล์มน้ำมัน การจัดดอกไม้เมืองร้อน (การจัดดอกไม้สด) การขยายพันธุ์พืช การตกแต่งบ้านและสวน การผลิตลองกองให้มีคุณภาพ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน การผลิตดอกหน้าวัว การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
20 พ.ย. 2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
21 พ.ย. 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทื่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
23 พ.ย. 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (เกษตรกรทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การผลิตผักปลอดภัยเพื่อการค้า รุ่นที่ 2...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
27 พ.ย. 2561
โรงเรียนบ้านเกาะไทร ศึกษาดูงาน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
22 พ.ย. 2561
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ศึกษาดูงาน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
26 พ.ย. 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (เกษตรกรทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การผลิตผักปลอดภัยเพื่อการค้า รุ่นที่ 1...
ความรู้ด้านการเกษตร
กล้วยไม้

กล้วยไม้เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ที่ทำรายได้เป็นอันดับ 1 ของไม้ดอก ซึ่งนิยมการปลูกมากทางภาคกลาง

เพิ่มเติม
สับปะรดสี

สับปะรดสี (Bromeliad) เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพเป็นที่นิยมในตลาดไม้ดอก ราคาดี เป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงเป็นของฝากหรือจัดงาน

เพิ่มเติม
พืชสมุนไพร

เก็บรวบรวมสมุนไพรสายพันธุ์ต่างๆทั้งในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย เพื่อสำหรับนักศึกษาฝึกงานและผู้ที่สนใจ

เพิ่มเติม
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.