KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายสมชาย บริพันธุ์
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่

     เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้หลากหลายสีสัน และดอกหน้าวัวกว่า 60 พันธุ์ ที่มีสีสันแปลงตา สวยงาม เช่น พันธุ์มิโดริ พันธุ์มินาคีไวท์ พันธุ์วิงโก้ เป็นต้น โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน เช่น การผลิตเห็ดถุง การผลิตเห็นฟางในตะกร้า การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ การปลูกปาล์มน้ำมัน การจัดดอกไม้เมืองร้อน (การจัดดอกไม้สด) การขยายพันธุ์พืช การตกแต่งบ้านและสวน การผลิตลองกองให้มีคุณภาพ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน การผลิตดอกหน้าวัว การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
9 ก.พ. 2559
ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เพิ่มเติม
รายละเอียดงานจ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานกระบี่พฤกษาอันดามัน
5 ก.พ. 2559
รายละเอียดงานจ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานกระบี่พฤกษาอันดามัน (งับจังหวัด 2559) จำนวน ๓ รายการ
เพิ่มเติม
ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
5 ก.พ. 2559
ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เพิ่มเติม
เทศกาลไม้ดอก ไม้ประดับ กระบี่พฤกษาอันดามัน 59
26 ม.ค. 2559
จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กรมส่งเริมการเกษตร ขอเชิญทุกท่านร่วมสำผัสสีสันพรรณไม้
เพิ่มเติม
ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
26 ม.ค. 2559
ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เพิ่มเติม
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๘ การจ้างซ่อมแซมเรือนเพาะชำพร้อมกระบะพ่นหมอก
10 ส.ค. 2558
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๘ การจ้างซ่อมแซมเรือนเพาะชำพร้อมกระบะพ่นหมอก ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
เพิ่มเติม
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือนเพาะชำพร้อมระบบพ่นหมอก
10 ส.ค. 2558
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือนเพาะชำพร้อมระบบพ่นหมอก งบประมาณและราคากลางของงานจ้างสอบราคา เป็นเงิน 107,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
เพิ่มเติม
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม
28 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม (ด้านการสร้างอาชีพยกระดับรายได้) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (งบจังหวัด)
เพิ่มเติม
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 9 รายการี่ ประกาศ ณ 9 กรกฎาคม 2558
8 ก.ค. 2558
จังหวัดกระบี่ โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 9 รายการี่ ประกาศ ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2558
เพิ่มเติม
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 9 รายการ ประกาศ ณ 8 กรกฎาคม 2558
8 ก.ค. 2558
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ วงเงิน 193,300 บาท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ประกาศ ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2558
เพิ่มเติม
ความรู้ด้านการเกษตร
กล้วยไม้

กล้วยไม้เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ที่ทำรายได้เป็นอันดับ 1 ของไม้ดอก ซึ่งนิยมการปลูกมากทางภาคกลาง

เพิ่มเติม
สับปะรดสี

สับปะรดสี (Bromeliad) เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพเป็นที่นิยมในตลาดไม้ดอก ราคาดี เป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงเป็นของฝากหรือจัดงาน

เพิ่มเติม
พืชสมุนไพร

เก็บรวบรวมสมุนไพรสายพันธุ์ต่างๆทั้งในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย เพื่อสำหรับนักศึกษาฝึกงานและผู้ที่สนใจ

เพิ่มเติม
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.