KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายสำเริง ปานศรี
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่

     เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้หลากหลายสีสัน และดอกหน้าวัวกว่า 60 พันธุ์ ที่มีสีสันแปลงตา สวยงาม เช่น พันธุ์มิโดริ พันธุ์มินาคีไวท์ พันธุ์วิงโก้ เป็นต้น โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน เช่น การผลิตเห็ดถุง การผลิตเห็นฟางในตะกร้า การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ การปลูกปาล์มน้ำมัน การจัดดอกไม้เมืองร้อน (การจัดดอกไม้สด) การขยายพันธุ์พืช การตกแต่งบ้านและสวน การผลิตลองกองให้มีคุณภาพ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน การผลิตดอกหน้าวัว การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้
17 เม.ย. 2561
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ดูงาน กิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำจังหวัดกระบี่ อุทยานพฤกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เพิ่มเติม
รับสมัครเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตพืชผักปลอดภัย" รุ่นที่ 1
21 มี.ค. 2561
รับสมัครเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตพืชผักปลอดภัย" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 จำนวน 30 ราย และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 จำนวน 30 ราย ...
เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 เดือน มีนาคม 2561
20 มี.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 เดือน มีนาคม 2561 ...
เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2561
20 มี.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2561 ...
เพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ดูงาน
20 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ดูงาน กิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำจังหวัดกระบี่ อุทยานพฤกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037109084) ...
เพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ดูงาน กิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำจังหวัดกระบี่
12 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ดูงาน กิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำจังหวัดกระบี่ อุทยานพฤกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
05 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...
เพิ่มเติม
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑
14 ก.พ. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑ ...
เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
12 ม.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...
เพิ่มเติม
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
12 มิ.ย. 2560
รายการปริมาณงานและราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ...
เพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
26 พ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ...
เพิ่มเติม
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559
23 พ.ย. 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559
เพิ่มเติม
สัมมนาการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๕๙...
26 ก.ย. 2559
นายสำเริง ปานศรี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายณฐกร บริบูรณ์ นวส.ชำนาญการ
เพิ่มเติม
ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะกำกับและติดตามการ ...
26 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี คณะกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
เพิ่มเติม
ความรู้ด้านการเกษตร
กล้วยไม้

กล้วยไม้เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ที่ทำรายได้เป็นอันดับ 1 ของไม้ดอก ซึ่งนิยมการปลูกมากทางภาคกลาง

เพิ่มเติม
สับปะรดสี

สับปะรดสี (Bromeliad) เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพเป็นที่นิยมในตลาดไม้ดอก ราคาดี เป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงเป็นของฝากหรือจัดงาน

เพิ่มเติม
พืชสมุนไพร

เก็บรวบรวมสมุนไพรสายพันธุ์ต่างๆทั้งในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย เพื่อสำหรับนักศึกษาฝึกงานและผู้ที่สนใจ

เพิ่มเติม
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.