KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายสมชาย บริพันธุ์
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่

     เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้หลากหลายสีสัน และดอกหน้าวัวกว่า 60 พันธุ์ ที่มีสีสันแปลงตา สวยงาม เช่น พันธุ์มิโดริ พันธุ์มินาคีไวท์ พันธุ์วิงโก้ เป็นต้น โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน เช่น การผลิตเห็ดถุง การผลิตเห็นฟางในตะกร้า การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ การปลูกปาล์มน้ำมัน การจัดดอกไม้เมืองร้อน (การจัดดอกไม้สด) การขยายพันธุ์พืช การตกแต่งบ้านและสวน การผลิตลองกองให้มีคุณภาพ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน การผลิตดอกหน้าวัว การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ประชุมข้าราชการและพนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ 5 มี.ค. 2558
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสมชาย บริพันธุ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ เรียกประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
เพิ่มเติม
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านช่องพลี 25 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสมชาย บริพันธุ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายณฐกร บริบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เพิ่มเติม
การประชุมการดำเนินการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่เชิงธุรกิจ 24 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสมชาย บริพันธุ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ เกียรติเมธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เพิ่มเติม
จัดงานนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์และ OTOP ครั้งที่ ๔ 22 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสมชาย บริพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ และทีมงาน
เพิ่มเติม
ฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้งในโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๘ 22 ก.พ. 2558
นายสมชาย บริพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายธรรมรัตน์ โรมา ผู้รับผิดชอบการเลี้ยงผึ้ง ไปฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้ง
เพิ่มเติม
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเวียงสระ 20 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสมชาย บริพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายณฐกร บริบูรณ์ และนางสาวธีรนุช วุฒิยิ่งยง
เพิ่มเติม
ต้อนรับคณะดูงานจาก เกษตรกรจากอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 20 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เกษตรกรจากอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๔๕ คน ขอความอนุเคราะห์ เข้าศึกษาดูงาน “ด้านเศรษฐกิจพอเพียง "
เพิ่มเติม
ความรู้ด้านการเกษตร
กล้วยไม้

กล้วยไม้เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ที่ทำรายได้เป็นอันดับ 1 ของไม้ดอก ซึ่งนิยมการปลูกมากทางภาคกลาง

เพิ่มเติม
สับปะรดสี

สับปะรดสี (Bromeliad) เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพเป็นที่นิยมในตลาดไม้ดอก ราคาดี เป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงเป็นของฝากหรือจัดงาน

เพิ่มเติม
พืชสมุนไพร

เก็บรวบรวมสมุนไพรสายพันธุ์ต่างๆทั้งในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย เพื่อสำหรับนักศึกษาฝึกงานและผู้ที่สนใจ

เพิ่มเติม
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.