KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
ข้าราชการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จำนวน 4 อัตรา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างประจำ
พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓
จำนวน 1 อัตรา
พนักงานทั่วไป ระดับ บ
จำนวน 1 อัตรา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ บ ๒
จำนวน 3 อัตรา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒
จำนวน 1 อัตรา
พนักงานราชการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
จำนวน 22 อัตรา
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.