KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ทรงพระเจริญ
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2561
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2560
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2559
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2558
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี 2557
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่

     เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้หลากหลายสีสัน และดอกหน้าวัวกว่า 60 พันธุ์ ที่มีสีสันแปลงตา สวยงาม เช่น พันธุ์มิโดริ พันธุ์มินาคีไวท์ พันธุ์วิงโก้ เป็นต้น โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน เช่น การผลิตเห็ดถุง การผลิตเห็นฟางในตะกร้า การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ การปลูกปาล์มน้ำมัน การจัดดอกไม้เมืองร้อน (การจัดดอกไม้สด) การขยายพันธุ์พืช การตกแต่งบ้านและสวน การผลิตลองกองให้มีคุณภาพ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน การผลิตดอกหน้าวัว การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า

กุหลาบกระบี่ (เอื้องกุหลาบกระบี่)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ศสพ.กระบี่ สนับสนุนกล้าผัก/สมุนไพร ช่วยกระชาชนบ้านช่องพลี สู้ภัยโควิด-19
1 พ.ค. 2564
ศสพ.กระบี่ สนับสนุนกล้าผัก/สมุนไพร ช่วยกระชาชนบ้านช่องพลี สู้ภัยโควิด-19....
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานาราชการ ครั้งที่ ๓
5 เม.ย. 2564
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานาราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานาราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔....
ศสพ. กระบี่ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สสก.๕ สงขลา
5 เม.ย. 2564
ศสพ. กระบี่ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สสก.๕ สงขลาเพื่อประเมินความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร....
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
26 ม.ค. 2564
ศูนย์พืชสวนกระบี่ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสูตร “การผลิตผักปลอดภัยเพื่อการค้า” รุ่นที่ ๒....
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรทางเลือกไม้ประดับตัดใบ
8 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรทางเลือก ไม้ประดับตัดใบในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรทางเลือกไม้ประดับตัดใบ
28 ก.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรทางเลือกไม้ประดับตัดใบในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
20 ก.ย. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำขยายพันธุกรรมพืช
8 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำขยายพันธุกรรมพืชแบบถอดประกอบได้พร้อมอุปกรณ์การปลูกพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๓
22 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๓...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๓
22 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๓...
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบให้น้ำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2563
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบให้น้ำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบให้น้ำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบให้น้ำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓
3 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)...
ความรู้ด้านการเกษตร
กล้วยไม้

กล้วยไม้เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ที่ทำรายได้เป็นอันดับ 1 ของไม้ดอก ซึ่งนิยมการปลูกมากทางภาคกลาง

เพิ่มเติม
สับปะรดสี

สับปะรดสี (Bromeliad) เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพเป็นที่นิยมในตลาดไม้ดอก ราคาดี เป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงเป็นของฝากหรือจัดงาน

เพิ่มเติม
พืชสมุนไพร

เก็บรวบรวมสมุนไพรสายพันธุ์ต่างๆทั้งในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย เพื่อสำหรับนักศึกษาฝึกงานและผู้ที่สนใจ

เพิ่มเติม
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.