KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการ
14 ก.ค. 2563

ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบให้น้ำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงCopyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.