KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร
8 ต.ค. 2564

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรทางเลือก ไม้ประดับตัดใบในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.